Kore kozmetik ürünleri son dönemde yalnızca Türkiye’de değil dünyanın hemen her yerinde oldukça popüler. Önceden kozmetik sektörü daha tekel bir piyasa gibiydi. Ağırlıklı olarak Fransa olmak üzere genelde Avrupa markaları rağbet görürdü. Avrupa marka kozmetik ürünlerinin popülerliği devam etmekle birlikte ve hatta halen bu markalar sektörün lideri konumunda olmaya devam etseler de artık farklı alternatifler de mevcut.

Kozmetik bugün dünyanın birçok yerinde üretilen ve oldukça canlı bir sektör. İnsanların kendilerine olan ilgisi arttıkça da bu canlılık ve dolayısıyla rekabet de devam edecektir. Avrupa menşeili ürünler genel olarak daha pahalı. Segment olarak ise daha varlıklı insanları hedeflerken uzak doğu ürünleri daha ekonomik ve herkes tarafından satın alınabilmeye daha uygun ürünler.

kore kozmetik ürünleri

Son dönemde Kore kozmetik ürünlerinin dikkat çekici başarısı sadece ekonomik olmalarından dolayı diyebilir miyiz? Kore’nin ve aslında tüm Uzakdoğu’nun kendine batıdaki ile farklı bir güzellik anlayışı var. Kore kozmetik ürünleri bu güzellik anlayışına göre şekillenmiş ürünler.

Kore Kozmetik Ürünleri’nin Başarısı

Aslında bu başarı sadece kozmetik ürünlere ait bir başarı değil. Kore ürünleri bu kadar popüler olmadan öncede gayet kaliteli ve güzeldi. Belki sunum ve ambalaj olarak bugünkü kadar “cafcaflı” değillerdi. İnsanların Kore kozmetik ve güzellik ürünlerine bakış açısı tamamen aslında Kore’ye bakış açısı ile alakalı. Daha önce fazla tanınmayan, tanınsa da çeşitli ön yargılarla bakılan ve hakkaniyetten uzak değerlendirmelere maruz kalan bir ülkeydi Kore.

Yukarıda dediğimiz gibi yalnızca Kore değil bütün Uzakdoğu ve hatta Doğu diye tabir ettiğimiz coğrafya ve kültür tamamen böyle algılanıyordu. Gelişen teknoloji aynı dünya üzerinde yaşayan farklı kültürlerin ve medeniyetlerin birbirini daha iyi tanımasına fırsat verdi. Daha doğrusu hemen her alanda batı merkezli bir düşünce ve hareket sistemi vardı. Doğu diye bir şey yoktu sanki. İşte gelişen teknoloji ile birlikte batı düşünce odaklı dünya insanı, Doğu’nun varlığını keşfetti.

Peki bu nasıl oldu? Kültürel gelişim ve değişim sayesinde oldu tabi ki. Yani Kore Kültürü’nün kendisini tanıtmayla alakalı sahip olduğu imkanlar arttıkça dünyada Kore’ye olan ilgi arttı. Şöyle düşünelim. 20-30 yıl önce tek kitlesel iletişim aracı olan televizyonda Kore ile alakalı ne kadar şey duyuyorduk, ne kadar şey görüyorduk? Kore filmleri yoktu, KPOP sanatçıları yoktu. Kore ile alakalı bildiğimiz tek şey “Kore Savaşı” idi. Kore, Koreliler ve Kore Kültürüyle alakalı çok kısıtlı bilgilere sahiptik ve bu bilgisizlik önyargıları da beraberinde getiriyordu.

kbeauty ürünlerinin başarısı

Uzakdoğu dahil olmak üzere televizyon izleyen tüm dünya insanlarının kafasında belli kalıplar vardı. Güzellik, doğruluk, iyilik, ahlak, sanat, kültür her konuda kalıplarımız vardı. Dikte edilen kalıplar. Güzel kadın denildiğinde herkesin aklında beliren imge aşağı yukarı benzer şeylerdi. Sanat hakeza. Sadece batılılar güzeldi, sanat ve kültür sadece batıda vardı ya da onlarınki güzeldi. Çünkü hep bu empoze edildi tüm beyinlere.

hallyu kore dalgası

Hallyu ve Kore Kozmetik Dünyasına Katkısı

Hallyu ile birlikte Kore birçok alanda kendinden söz ettirmeye başlamıştı. Kendini ifade eden ve bunda da oldukça başarılı olan bir toplum çıktı ortaya. Ve insanların dikkatini çekti bu yeni kültür. Algıyı değiştirdi. Hem dünyada batı merkezli anlayışın dikkatini çekti hem de kendi içlerinde bir uyanma yaşandı Kore’de.

Zamanla Kore filmleri dünyanın her yerinde ilgiyle izlenmeye insanların Kore’ye olan ilgisi artmaya başladı. Kore ve Uzakdoğu’ya aşina olmamamızdan kaynaklı önceleri bir değerlendirme kriterimiz yoktu. İzledikçe insanlarda, kültürde, tarihte, sanatta farklı bir güzellik keşfettik. Burada insana ait güzellik Korelilerin hem dış görünüşüyle alakalı hem iç dünyalarıyla alakalı bir güzellik. Önceden batı gözlüğüyle doğuyu görmeye çalışıyorduk ve neticesinde bir güzellik göremiyorduk.

Gözlerin aşina olmaya başlaması ile birlikte farklı güzellikler keşfedilmeye başlandı. Konumuz kozmetik olduğu için dış görünüşteki güzelliğe değineceğiz. İnsanlar Kore güzellik anlayışına, Kore estetik anlayışına (K-Beauty ) dikkat etmeye başladı. Bunu takiben Kore kozmetik ürünleri yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı.

Kore Güzellik Kriterleri

Batıda güzellik ve makyaj kavramı boya üzerine kuruludur. Boyama işlemi yapılırken olabildiğince kalın tabakalar ve sık sık doğallıktan uzak renkler tercih edilirdi. Kompozisyonun bütünü buydu. Karşıt renkler, abartılı boya. Yani var olanı göstermek değil, sanal başka bir şey üretip onu sergilemek üzerine kurulu bir güzellik anlayışı vardı. Kore kozmetiğiyle birlikte farklı bir anlayış çıktı ortaya. Var olanın güzelliğini göstermeye çalışma anlayışı. Yani daha doğal, boya hiç yok yada minimum düzeyde, daha sağlıklı bir cilt ve güzellik anlayışı.

kore güzellik kriterleri

Kore’de ve hatta bütün uzak doğuda genel güzellik kriterleri şu şekilde:

1- Beyaz ten

2- Büyük gözler

3- Yağsız bir cilt

4- Pürüzsüz bir cilt

Bunun için, uzak doğuluların büyük çoğunluğu güneşi çok sevmez. Daha doğrusu yanmayı sevmezler. Yüzerini ve ciltlerini güneşten her zaman korurlar. Ciltlerini sürekli yağlanmaya karşı korurlar ve aynı zamanda sürekli nemli tutmaya çalışırlar. Yara bere izleri, sivilce akne kalıntıları kapatmaya yönelik değil önlemeye engellemeye yönelik ürünler tercih edilir.

Özetle Kore’de doğal olanı ufak dokunuşlarla ön plana çıkartmak esastır. Kore kozmetik ürünleri de bu anlayışa göre geliştirilmiş ürünlerdir. Bu aslında bir hayat felsefesinin neticesidir.

Yukarda değindiğimiz üzere bu anlayış daha önceleri çok fazla prim yapmazken hallyu ile birlikte insanların dikkatini çekmeye başlamış ve beğenilmeye de başlamıştır. Bu ilgi ve alakayı iyi değerlendiren Koreli kozmetik üreticileri ürün çeşitlerini zenginleştirmiş ambalaj ve ürün sunumuyla ürünlerinin cazibesini arttırmıştır. Ve tabi ki pazarlama yöntemlerini de iyi kullanarak K-Beauty (Kore Güzellik Ürünleri)’nin gün geçtikçe daha güçlü bir konuma gelmesine katkıda bulunmuşlardır.